Cdp Business  CC Friuli Venezia Giulia

Referente: Diego Dal Ben

Coach partecipanti: 6

Cdp Business CC Marche

Referente: Barbara Barucca

Coach partecipanti: 10

Cdp Business (sez.1) CC Lombardia

Referente: Marco Becucci

Coach partecipanti: 8

Cdp Business (sez.2) CC Lombardia

Referente: Giuditta Parise

Coach partecipanti: 11